Regulované elektrické pohony, riadenie asynchrónnych a synchrónnych jednosmerných motorov, servo systémy

Výkonová elektronika

Meranie a regulácia (odber el. energie)

Automatizované systémy riadenia, priemyselná automatizácia (PLC systémy), SCADA systémy

Navrhovanie, príprava a realizácia prevádzok a strojov na výrobu drôtu

Montáž, programovanie a oživovanie (drôtoťahy, pozinkovacia linka, indukčný ohrev, pásové dopravníky)

Montáž, údržba, opravy el. strojov a zariadení

Výroba rozvadzačov

Výroba jednoúčelových automatizovaných strojov